PRIVACYVERKLARING

Ik respecteer de privacy u als mijn sportvasten klant en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerkingvan de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten aangaande het sportvasten.Wanneer u mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik mijn aan u gerichte factuur kan verklaren aan de belastingdienst.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met Sportiefopgewicht heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u mij schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en de diensten van Sportiefopgewicht, door dit te melden bij navolgend adres:

Sportiefopgewicht:
marianne@sportiefopgewicht.nl
Radioweg 64
1098 NJ Amsterdam

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Ik behoud het recht deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op mijn website: Sportiefopgewicht.nl worden gepubliceerd.