Ben je geschikt?

Onderstaande vragen geven je inzicht in jouw mogelijkheden om mee kunnen doen met het sportvasten programma. Deze vragen moet je positief kunnen beantwoorden.

1. Ben je echt gemotiveerd je leven te veranderen en te starten met sportvasten om af te vallen, vitaler te worden en betere sportprestaties te kunnen leveren?
Ja / Nee

2. Ben je in staat tijdens de laatste afbouwdag, de vastendagen en de eerste opbouwdag minder hard te werken of zelf te nemen (bijvoorbeeld een lang weekend)?
Ja / Nee

3. Ben je in staat 30 minuten achtereenvolgens te sporten?
Ja / Nee

4. Ben je van plan ook na de sportvastenkuur te blijven sporten?
Ja / Nee

Als je een of meer van de onderstaande vragen met ja beantwoordt, neem dan contact met mij op om jouw mogelijkheden te bespreken.

1.Gebruikt u geneesmiddelen (met uitzondering van de anticonceptiepil)?
Ja / Nee
Indien ja, welke geneesmiddelen:

2. Bent u onder behandeling van een arts voor een aandoening of ziekte?
Ja / Nee
Indien ja, voor welke aandoening of ziekte:

3. Heeft u nu of in het verleden te kampen gehad met een eetstoornis?
Ja / Nee
Indien ja, welke eetstoornis: